European Development Plan


European Development Plan koskee vain avaintoimi 1 hankkeita (KA1) eli opiskelijoiden ja opettajien yksilöllisiä liikkuvuushankkeita. Niitä hakee oppilaitos yhdellä hakulomakkeella kaikille osallistuville opettajille mieluiten kahdeksi vuodeksi. Tänä vuonna hakuaika päättyy maaliskuun 17. päivä.

Peruskoulujen ja lukioiden opiskelijaryhmien ulkomaanmatkoja tai pitkäaikaista opiskelijavaihtoa sekä aikuisopiskelijoiden liikkuvuutta rahoitetaan strategisissa kumppanuushankkeissa (KA2). Tänä vuonna hakuaika päättyy huhtikuun lopussa.

Erasmus+ ohjelmaopas englanniksi.

EDP KYSYMYKSET LOMAKKEELLA:

1. Mitkä ovat organisaation/oppilaitoksen laadun kehittämis- ja kansainvälistymistarpeet (needs in terms with quality development and internationalization)? Mitkä ovat tärkeimmät kehittämisalueet (esim. johtamistaidot, uudet opetusmenetelmät, eurooppalainen ulottuvuus, opetussuunnitelman kehittäminen, IT:n integrointi opetukseen jne.)?

2. Kuvaile pääpiirteittäin organisaation/oppilaitoksen liikkuvuus- ja yhteistyösuunnitelmat ja selitä miten nämä toiminnot edesauttavat edellä kuvattujen tarpeiden täyttämisessä.

3. Kuvaile, miten organisaatio/oppilaitos integroi hankkeissa saadut kompetenssit ja kokemukset strategiseen kehittämiseen tulevaisuudessa.

4. Käyttääkö organisaatio/oppilaitos hankkeessaan eTwinningiä? Jos käyttää, kuvaile miten?