LOGO tikkaat.jpg

Tampere


 • Tampereella tapahtuu paljon, mutta tiedon jakamisessa on kehitettävää. Tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja myönteisten asenteiden lisäämien kansainvälisyyttä kohtaan. Kansainvälisyyskasvatuksen tulisi näkyä koko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnassa. Tarkoitus on luoda helposti toteutettavia toimintamalleja ja tukea toimijoiden yheistyötä. Näin kukin voi valita juuri omalle luokalleen tai ryhmälleen sopivan työskentelytavan.
 • Kansainvälisyyssuunnitelmassa tulisi huomioida huoltajien osallistaminen ja runsas kotikansainvälisyys.

Arjen monikulttuurisuus kouluissa ja päiväkodeissa

  • juhlat
  • eri maiden ruokakulttuureihin tutustuminen
  • hankkeet
   • FIS-STEPS, POP kiinaa
  • monipuolinen A-kielten tarjonta
  • yhteistyö Tampereen yliopiston opiskelijoiden kanssa
  • kieleen ja kansainvälisyyteen liittyvä kerhotoiminta

 • Mwanza-Tampere -yhteistyöprojekti
  • yhteistyöprojekti, joka on osa Tampereen ja Mwanzan välistä yhteistyötä
  • rahoitus tulee Suomen Kuntaliiton koordinoimasta ja Ulkoasiainministeriön rahoittamasta pohjoisen ja etelän paikallishallintojen yhteistyöohjelmasta
  • kouluyhteistyön tavoitteena on kehittää opetusmenetelmiä lapsilähtöiseen suuntaan ja suunnitella tapoja hallita suuria luokkia
  • oppilaat ovat kirjoittaneet kirjeitä, tehneet askartelutöitä ja julisteita ystäväkoulujen oppilaille
  • yksi yhteistyön muoto on ollut opettajavaihtoFISTA - Tampereen kansainvälinen koulu (koulut.tampere.fi/fista)

FISTA eli Finnish International School of Tampere on 553:n oppilaan koulu Tampereen Amurissa. Kansainvälisyyttä ei FISTA:ssa tarvitse hakea vaihto-ohjelmien tai ulkomaisten kontaktien kautta vaan monikulttuurisuus ja kansainvälisyys näkyvät koulun arjessa joka päivä ja nousevat koulun sisältä oppilaiden taustojen, englannin kielen opetuskäytön sekä eri kulttuureja esiin tuovien tapahtumien ja teemojen myötä. FISTA:n oppilaat edustavat 25:tä eri kansallisuutta ja puhuvat äidinkielenään 26:ta eri kieltä.

Koulun merkitystä kansainvälistäjänä myös Tampereen alueella lisäävät koulun siirtymäluokka (transition class) ja englannin pienryhmä (English study group). Näiden myötä koulu kykenee tarjoamaan koulupaikan hyvin erilaisista taustoista tuleville oppilaille ja myös heille, jotka ovat vain vähän aikaa Suomessa ja/tai eivät pysty opiskelemaan sen paremmin englanniksi kuin suomeksi.

Kansainvälisyyttä koulun sisällä edistetään erinäisillä tapahtumilla, joissa monikulttuurinen ilmapiiri ja laaja edustus eri kulttuureista ja maista tarjoavat runsaita mahdollisuuksia kulttuurien monimuotoisuuden käsittelyyn. Esimerkeiksi näistä käyvät FISTA Fun Day, jonka tarkoituksena on lisätä koulun oppilaiden yhteisöllisyyttä ja tutustuttaa oppilaita toisiinsa yli luokkarajojen, YK-päivä, Ahtisaari-päivä, Culture Day, jossa siirtymäluokan oppilaat esittelevät kotimaataan ja kulttuuriaan sekä International Week, jolloin koululla on viikon aikana erinäisiä kansainvälisyyteen ja kansainvälistymiseen liittyviä tapahtumia, kuten UNICEF-kävely, kansainvälisiä esiintyjiä ja työpajoja. Tampereen kansainvälinen koulu on aktiivisena toimijana myös Tove Janssonin 100-vuotisjuhlavuodessa, johon FISTA tuo kansainvälisen näkökulman.

ERASMUS+ -ohjelman ja eTwinningin myötä FISTA:ssa pyritään kehittämään myös kansainvälisiä verkostoja ja hakemaan kosketusta myös ulkomaille. Konkreettisena esimerkkinä voisi mainita sisarkouluhankkeen kiinalaisen keskikoulun (CCNU Chaoyang Middle School) kanssa. Kansainvälisiä vieraita FISTA:ssa käy runsaasti, esimerkiksi syksyllä 2013 ja 2014 koululla vieraili kiinalainen opettajaryhmä ja hollantilainen rehtoriryhmä sekä opettajaryhmä. Hollannista kävi myös huhtikuussa 2014 ryhmä opettajia vierailulla koulussa.

Tampereen kansainvälisen koulun kansainvälistymisessä ja kansainvälisyydessä pyritään kehittämään luokkakohtaista ja luokan sisäistä kansainvälisyyttä, johon FISTA:ssa on erinomaiset edellytykset, kunhan sitä hyödynnetään aiempaa tehokkaammin.


Tampereen koulujen kansainvälisyyden yhteyshenkilöt (KANSI)